Století Charity

Patroni

Dobročinné ústavy založené farnostmi, spolky, řeholními řády a kongregacemi, Charitou i jednotlivci byly nazývány biblickými jmény a podle světců, kteří představovali vzory charitní práce (Ústav sv. Ludmily, Domov bl. Anežky České, Spolek „Marta“ v Prostějově, Dobročinný spolek sv. Václava v Hulíně, Spolek sv. Josefa ve Vítkovicích, Charitativní spolek sv. Antonína a bl. Jana Sarkandra v Olomouci, Útulna u sv. Martina v Třeběticích, Útulek sv. Alžběty ve Vnorovách, Spolek Zdislava v Brně aj.).

Svatá Ludmila

Svatá Ludmila

(860–921), památka 16. září

patronka Čech, babiček, vychovatelů

atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála

Matka první křesťanské rodiny v čele naší země přijala křest na Velehradě od sv. Metoděje. Babička národního patrona sv. Václava zemřela mučednickou smrtí (uškrcena šátkem). Kromě Charity také vzor učitelů a ochránkyně škol, patronka babiček a matek. Jejím jménem byly nazvány farní odbory Charity (tzv. Ludmily) i další ústavy, které se staly základem nové organizační struktury diecézní Charity v Olomouci, což bylo jakési specifikum pro území Moravy.

V Tršicích u Olomouce pak zřídil diecézní Svaz Charity v bývalém zámečku olomoucké Metropolitní kapituly tzv. Ústav sv. Ludmily. Název české světice nesl na přání arcibiskupa A. C. Stojana. Na Ostravsku vyvíjel činnost Dobročinný spolek Ludmila, který fungoval již před první světovou válkou.

Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká

(1211–1282), památka 13. listopad

patronka Čech, spolků, charit a útulen

atributy: almužna, klariska, koruna, kostel, lilie, beránek u nohou, nemocný, žebrák

Princezna z rodu Přemyslovců (dcera českého krále Přemysla Otakara I. a sestry uherského krále Konstancie) se stala řeholnicí a později představenou řeholního společenství. V Praze založila špitál sv. Františka, chudobinec a útulek pro pocestné. Zároveň se zasloužila o vznik špitálního bratrstva, jehož členové pečovali o nemocné (později řád křížovníků s červenou hvězdou). Byla zakladatelkou prvního kláštera klarisek v Praze (Na Františku). Dopisovala si se sv. Klárou. Pomáhala trpícím, hladovým a nemocným. Zemřela v pověsti svatosti, její ostatky byly později přeneseny na neznámé místo.

V roce 2019 uplynulo 30 let od svatořečení Anežky České sv. Janem Pavlem II. Slavnostní bohoslužba se konala v Římě za účasti několika tisíc českých poutníků (12. listopad 1989). Tato mimořádná událost byla vnímána jako předzvěst konce komunistického režimu. V den svátku sv. Anežky si připomínáme Den Charity.

Jít na úvod stránky