Století Charity

Podmínky

1. Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.stoleticharity.cz je Charita Olomouc, Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc, IČ: 44936427 (dále jen provozovatel).

Provozovateli náleží práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, funkčnosti, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách pokud není uvedeno jinak.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.stoleticharity.cz (dále jen podmínky). Uživatel, používáním webových stránek www.stoleticharity.cz souhlasí s těmito podmínkami a řídí se jimi.

 

2. Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.stoleticharity.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy, těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 

3. Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.stoleticharity.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Stejně tak může provozovatel kdykoli změnit Podmínky využívání webových stránek.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.stoleticharity.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.stoleticharity.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.stoleticharity.cz.

 

4. Ochrana osobních údajů

Vstup na webové stránky www.stoleticharity.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

Provozovatel se tímto zavazuje, že bude s údaji nakládat v souladu s platnými předpisy a užívat je pouze pro naplnění účelu, pro který jsou data získána.

Více o zpracování osobních údajů

 

4.1 Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě jakékoli webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat uživatele a tak obsah stránek personalizovat a zlepšit celkový dojem z návštěvy stránek.

Soubory cookies jsou shromažďovány zejména pro potřeby funkčnosti služeb poskytované společností Google Inc.

 

4.2 Odmítnutí souborů cookies

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout v příslušné sekci nastavení Vašeho prohlížeče.

Odmítnutím souborů cookies však přijdete o některé personalizované funkce webových stránek a nebudete moci naše stránky využívat plnohodnotně. Proto Vám nedoporučujeme tuto funkci využít.

 

4.3 Google

Tato stránka používá služby Google Fonts a Google Recaptcha, poskytované společností Google, Inc. Služby používají soubory cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech společnosti.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Další informace naleznete přímo na stránkách společnosti Google.

 

4.4 Osobní údaje z formuláře

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem odesláním kontaktního formuláře zpracováváme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) za účelem kontaktování a nepředáváme je mimo Charitu Olomouc a uchováme je pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Správcem osobních údajů je Provozovatel, kontakt na provozovatele.

Uživatelé, kteří nám poskytli svá data mají všechna práva vyplývající z GDPR a dalších zákonů. Převážně:

Provozovatel ukládá osobní data do databáze na zabezpečeném serveru.

 

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit.

Tyto podmínky jsou platné od 22. 6. 2022

Jít na úvod stránky