Století Charity

Místa působnosti

V interaktivní mapě jsou zaznačena místa (města a obce), ve kterých působila Charita, dobročinné spolky nebo řeholní společenství poskytující sociálně-zdravotní služby. Předválečná Charita byla v padesátých letech zlikvidována, zestátněné objekty chátraly. V některých budovách jsou sociální a zdravotní služby poskytovány dodnes, i když pod hlavičkou jiného zřizovatele. Mapa se postupně rozrůstá o nové položky. Pomozte nám zaplnit bílá místa dějin Charity!

Brno-Jundrov

Dívčí sirotčinec

Navazoval na práci Spolku sv. Josefa, který v Brně založil ústav pro chudé osiřelé dívky. Ústav byl přestěhován do Zábrdovic, od roku 1900 pak sídlil v nové budově v Brně-Jundrově.

Dolany u Olomouce

Sirotčinec sv. Josefa

Založen a provozován byl od roku 1924 svatokopeckými sestrami premonstrátkami v domě se zahradou. Kapacita byla 15 dětí. Po únoru 1948 byl objekt státem zabaven a sestry odvezeny do internačních táborů. O dům se dnes stará Charita Olomouc, která se…

Křelov

Sirotčinec

Místní sirotčinec byl založen z odkazu rolníka a starosty obce Františka Lakomého. O jeho provoz se staraly sestry dominikánky. Kapacita domova byla 40 lůžek. Po Velké válce zde byli umisťováni sirotci Sirotčím spolkem okresu olomouckého, který…

Lukov

Domov pro ženy a dívky

V jiné budově zřídila olomoucká Charita „Útulnu žen a dívek“. Určena byla starým ženám a dívkám s duševním onemocněním. Krátce před druhou světovou válkou byla nemovitost stavebně zmodernizována, její provoz slavnostně zahájil předseda olomouckého…

Sirotčinec se soukromou školou

Tradice sociální péče zde sahá do roku 1885, kdy hrabě Seilern-Aspang založil první útulnu. Později nechal na přání manželky postavit nový sirotčinec se soukromou školou (1892) pro dívky z holešovského okresu. Ústav byl nazván Karolinum na památku…

Moravská Ostrava

Dobročinný spolek Ludmila

Založen byl roku 1908 katechetou Dr. Rudolfem Nejezchlebou. Zaměřil se na poskytování sociální a zdravotní péče na Ostravsku. První útulnu pro osiřelé dívky otevřel v Nové Vsi u Moravské Ostravy. V roce 1921 se spolek transformuje na „Okresní péči o…

Olomouc-město

Domov bl. Anežky České (Wurmova 5)

Domov blahoslavené Anežky České pro služebné dívky hledající zaměstnání byl slavnostně otevřen 3. září 1933 v bývalé kanovnické rezidenci (dnes sídlo Charity Olomouc), nicméně budova sociálním účelům sloužila od roku 1928, kdy sem byla přestěhována…

Městský chudobinec (Vodární ulice)

Provoz převzaly sestry františkánky roku 1907, věnovaly se ošetřovatelské péči a denně ošetřily na 120 potřebných. Staraly se také o dětskou opatrovnu.

Olomouc-Nové Sady

Arcibiskupský sirotčinec

Dívčí sirotčinec byl založen z podmětu dómského vikáře Klementa Černocha roku 1860 arcibiskupem Bedřichem Fürstenbergem jako památka na blahořečení Jana Sarkandera. Sestry františkánky se zde staraly o 50 sirotků a 20 slabomyslných dětí,…

Olomouc-Svatý Kopeček

Dětská útulna sester františkánek

Dům kongregace byl založen roku 1883, menší společenství sester zde vedlo dětskou útulnu (tzv. Opatrovnu malých dítek, dnes budova základní školy na Dvorského ulici). Františkánky vyučovaly zpěvu a hudbě, zároveň zde pečovaly o nemocné spolusestry.

Prostějov

Klášter

Milosrdní bratři pečovali o nemocné ve Vizovicích, Prostějově, Valticích, dodnes provozují nemocnici v Brně. V Prostějově bylo letech 1739–1839 ošetřeno přes 30 tisíc potřebných. V letech 1896–1898 byl klášter přestavěn tak, aby odpovídal tehdejším…

Smolkov

Dobročinný ústav

Původně barokní zámek byl roku 1925 adaptován pro charitní účely Dobročinným spolkem Ludmila v Moravské Ostravě, který vedl dr. Rudolf Nejezchleba. Dobročinný ústav byl slavnostně otevřen 20. září 1928. Za druhé světové války byl objekt poškozen.…

Tršice

Útulna sv. Ludmily

Útulna sv. Ludmily v Tršicích u Olomouce (celý dobový název: Útulna svaté Ludmily pro těžce zmrzačené hochy v Tršicích, název po české světici nesla na přání arcibiskupa A. C. Stojana) byla zřízena olomouckým Svazem Charity ve dvacátých letech…

Véska u Olomouce

Sirotčinec sv. Norberta

Hospodářství pro potřeby sester premonstrátek zakoupil premonstrát Vojtěch Frejka, který byl kaplanem na Svatém Kopečku u Olomouce. Finančně náročná adaptace byla provedena roku 1921. Zázemí zde měla česká menšinová škola a další část byla využita…

Zašová

Spolek sv. Josefa

O zdejší dívčí sirotčinec se soukromou školou v bývalém klášterním areálu trinitářů se zasloužil katecheta v Hranicích – Jan Stavěl, pozdější pomocný biskup olomoucký a dlouholetý předseda Svazu Charity v Olomouci. Spolek původně založil ve…

Jít na úvod stránky