Století Charity

Zajímavosti

Zahraniční ozdravovna

Zahraniční ozdravovna

Charita plánovala stavbu vlastního rekreačního areálu v zahraničí (dokonce byl zakoupen pozemek). Nakonec byla dána přednost pořízení již stojícího objektu. Zakoupen byl roku 1930 v městě Lussingrande na ostrově Lošín (dnes Chorvatsko). Komplex byl pojmenován jako vila Charitas. Dvoupatrový dům měl kapacitu pětadvaceti pokojů. Jeho provoz byl svěřen řádovým sestrám františkánkám z Prahy.

Charita se tímto projektem snažila umožnit rekreaci především nemocným dětem. Nemajetným byl pobyt umožněn díky sponzorům.

Vila se nacházela na jednom „z nejkrásnějších ostrovů v Adrii“. Ostrov se vyznačoval subtropickou vegetací a město Lussingrande bylo atraktivní starobylými uličkami a stavbami kostelů a domů, které byly většinou obklopeny zelení a zahradami. Přihlášky k rekreaci za olomouckou diecézi přijímala Arcidiecésní charita v Olomouci.

Výstavy

Výstavy

Charita se prezentovala výstavní činností. V letech 1929 a 1935 byly v hlavním městě zorganizovány dva velkoryse pojaté výstavní projekty o činnosti Charity na našem území. První se konal v jubilejním roce svatého Václava a druhý byl součástí celonárodního eucharistického sjezdu v Praze.

V roce 1935 se konala také velká výstava Charity v Olomouci, a to pod záštitou olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana a Městské rady hl. města Olomouce. Instalována byla v Lidovém domě (na Štefánikově třídě, dnes tř. 1 Máje). Slavnostně byla zahájena proslovem „charitního biskupa“ Jana Stavěla.

Navštívilo ji přes dva tisíce osob. Představeno bylo dílo 154 dobročinných ústavů Charity, řeholí a katolických spolků působících na území olomoucké arcidiecéze.

Poutě

Poutě

Po válce pořádala Arcidiecésní charita každoročně charitní poutě na moravská poutní místa s bohatým duchovním a doprovodným programem:

Dokumenty doby

Dokumenty doby

Ve fondu Arcidiecésní charity v Olomouci se dochovala řada zajímavých dobových dokumentů a předmětů o práci Charity v letech 1922 až 1959. Jedná se kupříkladu o knihy se zápisy výborových schůzí, korespondence, dřevěné kazety se skleněnými diapozitivy, fotografie, úřední razítka, účetní výkazy, karty nemovitostí, plakáty aj.


Jít na úvod stránky