Století Charity

Stanislav Šimíček

Stanislav Šimíček

✱ 6. duben 1894 Bernartice nad Odrou
✚ 25. květen 1990 Paseka

ředitel Arcidiecézní Charity v Olomouci

Pocházel z devíti dětí, v mládí se aktivně zapojil do činnosti katolické Omladiny, Orla a Čsl. strany lidové. V roce 1923 se oženil, manželům se narodilo šest potomků. Dne 1. března 1928 byl jmenován sekretářem Arcidiecésní Charity v Olomouci. Později se stal jejím ředitelem a v této funkci setrval až do penzionování v roce 1959, kdy byla také Arcidiecézní charita komunistickými úřady zrušena.

Jít na úvod stránky