Století Charity

Sr. Norbertina Alžběta Vaňáková

Sr. Norbertina Alžběta Vaňáková

✱ 25. listopad 1887 Savín u Litovle
✚ 5. červenec 1969 Slavkov u Opavy

vedoucí Domova bl. Anežky České v Olomouci

Teta prvního porevolučního arcibiskupa olomouckého Mons. ThDr. Františka Vaňáka, od roku 1907 řádová sestra Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, učitelka a vychovatelka v dětských jeslích, představená klášterního společenství ve Wurmově ulici 5 v Olomouci. Současně básnířka a spisovatelka publikující pod tvůrčím jménem Eliška Horská. V Olomouci se zasloužila o zřízení jeslí a Domova bl. Anežky České (v budově dnes sídlí Charita Olomouc), který vedla do doby, než byl Domov komunistickými úřady zrušen a objekt zestátněn.

Jít na úvod stránky