Století Charity

P. Ludvík Antonín Bláha, O.Praem.

P. Ludvík Antonín Bláha, O.Praem.

✱ 1888 Chramosty v Čechách
✚ 1952 Dolánky

spoluzakladatel Charity, ředitel Svazu Charity v Olomouci i v Brně

V roce 1908 absolvoval vyšší reálné gymnázium v Příbrami a vstoupil k premonstrátům na Strahově. Řádové sliby složil a kněžské svěcení přijal roku 1913. Vojenský kněz v první světové válce, kaplan v Jihlavě a poté na Svatém Kopečku u Olomouce. Po první světové válce začal mapovat dosavadní charitní dílo na našem území, inspiraci čerpal v zahraničí (Švýcarsko, Rakousko, Francie, Německo), organizoval přednášky a výstavy o charitě. Arcibiskupem Stojanem byl jmenován prvním ředitelem olomouckého diecézního Svazu Charity (později vedl i Svaz Charity v Brně). Stal se místopředsedou Mezinárodního svazu charit se sídlem v Ženevě. Založil Útulnu sv. Ludmily v Tršicích a osobně se zasadil o záchranu sirotčince v Lukově u Holešova. Dále inicioval zřízení první charitní ozdravovny v Dalečíně. Roku 1927 byl povolán zpět do pastorace. Naposled byl ustanoven farářem v Mariánských Lázních. Pohřben byl v Doksanech.

Jít na úvod stránky