Století Charity

Msgr. ThDr. Leopold Prečan

Msgr. ThDr. Leopold Prečan

✱ 8. března 1866 Velký Týnec
✚ 2. března 1947 Svatý Kopeček u Olomouce

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Po kněžském svěcení působil v pastoraci a vyučoval na olomoucké bohoslovecké fakultě. Později byl jmenován kancléřem a generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Úřad olomouckého arcibiskupa zastával v letech 1923–1947.

Arcibiskup Prečan se jako protektor Charity zasloužil o rozvoj charitního díla v olomoucké arcidiecézi mezi světovými válkami, které nejen morálně, ale i materiálně a finančně podporoval. Farní úřady vybízel k zakládání charitních odborů, věřícím doporučoval sbírky pro charitu, vybízel dobročinné ústavy, aby se staly členy Svazu Charity. Zřídil diecézní Radu Charity. Zemřel na Svatém Kopečku u Olomouce. Pohřben byl v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, jehož stavbu financoval.

Jít na úvod stránky