Století Charity

Msgr. ThDr. František Vaňák

Msgr. ThDr. František Vaňák

✱ 1916 Vojtěchov
✚ 1991 Město Albrechtice

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži byl v roce 1936 přijat ke studiu bohosloví na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Kněžské svěcení přijal roku 1941 v olomoucké katedrále sv. Václava z rukou olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Roku 1950 získal v Olomouci doktorát teologie. V letech 1951–1989 působil v duchovní správě v Rýmařově a v nedaleké Staré Vsi. V červenci 1989 byl po složitých jednáních jmenován biskupem – apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení přijal 26. srpna 1989. Arcibiskupem olomouckým byl jmenován papežem Janem Pavlem II. dne 21. prosince 1989.

V Olomouci se zasloužil o obnovení teologické fakulty a kněžského semináře; v Kroměříži pak arcibiskupského gymnázia. Se současným arcibiskupem Janem Graubnerem a prvním ředitelem Arcidiecézní charity v Olomouci Jindřichem Suchánkem připravil půdu pro obnovení činnosti Charity v olomoucké arcidiecézi. Na Velehradě v roce 1990 přivítal papeže Jana Pavla II. a o pět let později v olomoucké katedrále Matku Terezu z Kalkaty. Značnou pozornost věnoval procesu svatořečení Jana Sarkandera. Pohřben je na Svatém Hostýně.

Jít na úvod stránky