Století Charity

Mons. ThDr. Rudolf Nejezchleba

Mons. ThDr. Rudolf Nejezchleba

✱ 20. dubna 1873 Bohuslavice u Zlína
✚ 22. květen 1961 Olomouc

katecheta, profesor náboženství a zakladatel a budovatel charitního díla na Ostravsku

Profesor náboženství v Moravské Ostravě a člen výboru Svazu Charity v Olomouci. Zakladatel četných charitativních ústavů na Ostravsku již před první světovou válkou. Studoval na Matičním českém gymnáziu v Uherském Hradišti. V mládí tíhl k hudbě, zpěvu, divadlu. Po maturitě roku 1893 vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. Vysvěcen byl roku 1897 svým rodákem arcibiskupem ThDr. Theodorem Khonem. V pastoraci začínal v Cotkytli nedaleko Zábřehu na Moravě, po pěti měsících byl na počátku roku 1898 poslán do Moravské Ostravy, kde působil jako katecheta na školách. Roku 1902 byl v Olomouci promován doktorem teologie. Uznávaný pedagog působil na prestižním gymnáziu v Moravské Ostravě (učitelství se věnoval plných 35 let). Roku 1908 založil dobročinný Sirotčí spolek Ludmila v Moravské Ostravě (s kontinuitou od roku 1905, od roku 1923 Dobročinný spolek Ludmila), který se zaměřil na plánovitou organizaci sociálních a zdravotních služeb na Ostravsku. V letech 1921–1936 byl předsedou Okresní péče o mládež. Vydával časopis Ludmila, který se postupně stal hlavním mluvčím Charity pro území celé Moravy. Roku 1927 byl jmenován čestným papežským komořím. V roce 1933 odešel do penze. Za zásluhy o Charitu na Ostravsku byl jmenován nesídelním a o tři roky později sídelním kanovníkem v Olomouci, kam se přestěhoval. Zde pokračoval v práci pro Dobročinný spolek Ludmila i Arcidiecézní Svaz Charity. V roce 1937 stanul v čele nově zřízené Diecézní rady Charity.

Jít na úvod stránky