Století Charity

Mons. ThDr. Jan Stavěl

Mons. ThDr. Jan Stavěl

✱ 13. dubna 1869 Bílovice u Prostějova
✚ 6. listopadu 1938 Olomouc

světící biskup olomoucký, spoluzakladatel Charity

Maturoval roku 1888 na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde poté zahájil studium teologie. Kněžské svěcení přijal 19. srpna 1894. Působil v Bravanticích ve Slezsku, Raškově u Šumperka a Vítkovicích, kde roku 1898 založil sirotčinec a školu (Spolek sv. Josefa pro potřebné a opuštěné děti). Ten byl o pár let později přestěhován do bývalého kláštera trinitářů v Zašové na Valašsku, který Stavěl z vlastních zdrojů zakoupil. Byl zakladatelem a redaktorem časopisu Lidumil (1912–1915).

Zasloužil se o rozvoj charitního díla na Moravě, společně s L. A. Bláhou stál u počátků moderně koncipované organizace katolické Charity. A. C. Stojan ocenil jeho úsilí v oblasti sociální péče jmenováním olomouckým kanovníkem (1923). O čtyři roky později se stává pomocným biskupem (1927). Stojanův nástupce, arcibiskup Prečan, mu svěřil charitní dílo do péče. Do roku 1938, kdy náhle zemřel, zastával funkci předsedy Svazu Charity v Olomouci i Říšského Svazu charit se sídlem v Praze. Jmenován byl také místopředsedou Zemského Svazu charity pro zemi moravsko-slezskou. Charitě zasvětil 40 let života. Pohřben je v Kostelci na Hané.

Jít na úvod stránky