Století Charity

Mons. ThDr. Antonín Cyril Stojan

Mons. ThDr. Antonín Cyril Stojan

✱ 22. květen 1851 Beňov – okres Přerov
✚ 29. září 1923 Olomouc

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, zakladatel Charity a senátor

Narodil se do selské rodiny, měl pět sourozenců, gymnázium studoval v Příboře, roku 1872 vstoupil do arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Vysvěcen na kněze byl roku 1876. Desátý olomoucký arcibiskup v letech 1921–1923 proslul pracovitostí, angažovaností, celoživotní službou lidem, lidumilností, štědrostí a zájmem o potřebné. Říkával: „Mám jen to, co jsem dal druhým“. Ustanovil Svaz Charity v Olomouci a věnoval mu veškerou pozornost. Stal se jejím prvním protektorem a osobně se účastnil pravidelných jednání výboru. Na biskupských konferencích dával podněty k utvoření diecézních Svazů charity i v ostatních diecézích.

Antonín C. Stojan se zasloužil také o rozvoj poutní, misijní, mariánské a ekumenické činnosti ve své arcidiecézi. Inicioval myšlenku velehradských unionistických kongresů. Na Velehradě nechal vybudovat exerciční dům „Stojanov“. Byl aktivním senátorem zvoleným za Československou stranu lidovou. Inicioval nebo finančně podpořil stavbu minimálně 160 kostelů a 68 farních budov.

Zemřel v pověsti svatosti v arcibiskupské rezidenci v Olomouci a pohřben byl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Jít na úvod stránky