Století Charity

Mons. ThDr. Adolf Tenora

Mons. ThDr. Adolf Tenora

✱ 31. května 1865 Kunštát
✚ 26. března 1943 Brno

kapitulní děkan a předseda Svazu Charity v Brně

Děkan stoliční kapituly v Brně, apoštolský protonotář, papežský komoří a domácí prelát Jeho svatosti, a předseda Svazu Charity v Brně. Vystudoval gymnázium v Brně, na kněze vysvěcen 1888, jako kaplan působil v Kloboukách u Brna, dále působil v Zábrdovicích, Šaraticích, kanovník brněnský, od roku 1923 předseda Svazu Charity diecéze brněnské a od roku 1928 předseda Zemského svazu charity v zemi moravsko-slezské. Na počátku druhé světové války byl vězněn nacistickou okupační mocí.

Jít na úvod stránky